top of page

Sykepleier og legekonsultasjon

Rocio Serena

  • Utdanning: Universitetet i Málaga 

  • Internasjonal erfaring: 12 måneder i Storbritannia, sykepleierpraksis ved Blackheath Hospital, London.

  • Praktisk erfaring: Primæromsorg, mødre-barns helse, akutt og akutt, intensivavdeling, kirurgi, geriatri, onkologi, indremedisin, traumatologi, dagsykehus og psykisk helse.

Enten du har spesifikke helseproblemer eller trenger rutinemessige kontroller, er sykepleierne våre tilgjengelige for en-til-en konsultasjoner for å gi veiledning og støtte.

På klinikken, hjemme hos deg eller på nett

35 euro i klinikken. (29 euro for resept).  Hjemmebesøk 80 euro

Sårpleie

Hypertensjon

Astma

Førstehjelp

Diabetesbehandling

Helsesjekker 

Vaksiner

Bestill en tjeneste

bottom of page